Dolnośląskie / WAŁBRZYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Oferta Edukacyjna

O nas

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 15.06.2020-31.08.2020 - obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 01.09.2020-02.09.2020 - przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 03.09.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca: 

1) 03.09.2020-02.10.2020 - obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 05.10.2020 - przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych, 

3) 06.10.2020 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021:

1) 18.01.2021-17.02.2021 - obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 18.02.2021 - przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych, 

3) 19.02.2021 – ogłoszenie wyników.

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu to:

największa wałbrzyska publiczna Uczelnia, około 2 tys. studentów, trzy instytuty, pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, studia podyplomowe, Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, nauka języków obcych, konferencje naukowe, możliwość uzyskania stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, współpraca z uczelniami w kraju i za granicą, Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Studenckie koła naukowe, Studencka telewizja „TV Zamkowa”.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

• nabycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania;

• poznanie praktyki stosowania prawa w administracji a oparciu o orzecznictwo sądów, decyzje organów, pisma administracji i uchwały organów kolegialnych;

• nabycie praktycznej umiejętności stosowania prawa w administracji;

• przygotowanie do stosowania prawa zarówno w organach jednostek sektora finansów publicznych, jak również w podmiotach gospodarczych;

• praktyczne przygotowanie do realizacji zawodów związanych ze stosowaniem prawa, zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych;

• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;

• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja finansów publicznych
Bezpieczeństwo w Europie

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

• nabycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania;

• poznanie praktyki stosowania prawa w administracji a oparciu o orzecznictwo sądów, decyzje organów, pisma administracji i uchwały organów kolegialnych;

• nabycie praktycznej umiejętności stosowania prawa w administracji;

• przygotowanie do stosowania prawa zarówno w organach jednostek sektora finansów publicznych, jak również w podmiotach gospodarczych;

• praktyczne przygotowanie do realizacji zawodów związanych ze stosowaniem prawa, zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych;

• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;

• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2960.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja finansów publicznych
Bezpieczeństwo w Europie

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

• nabycie pogłębionej wiedzy w zakresie regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych oraz relacji pomiędzy nimi niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania

• poznanie praktyki stosowania prawa w administracji a oparciu o pogłębione badanie orzecznictwa sądów, decyzji organów, pism administracji i uchwał organów kolegialnych wraz z zasadami wykładni i stosowania prawa

• nabycie i pogłębienie praktycznej umiejętności stosowania prawa w administracji

• przygotowanie do stosowania prawa także w ramach złożonych problemów zarówno w organach jednostek sektora finansów publicznych, jak również w podmiotach gospodarczych

• praktyczne przygotowanie do realizacji zawodów związanych ze stosowaniem prawa, także w ramach samodzielnych stanowisk zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych

• nabycie kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja bezpieczeństwa
Administracja publiczna

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

• nabycie pogłębionej wiedzy w zakresie regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych oraz relacji pomiędzy nimi niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania

• poznanie praktyki stosowania prawa w administracji a oparciu o pogłębione badanie orzecznictwa sądów, decyzji organów, pism administracji i uchwał organów kolegialnych wraz z zasadami wykładni i stosowania prawa

• nabycie i pogłębienie praktycznej umiejętności stosowania prawa w administracji

• przygotowanie do stosowania prawa także w ramach złożonych problemów zarówno w organach jednostek sektora finansów publicznych, jak również w podmiotach gospodarczych

• praktyczne przygotowanie do realizacji zawodów związanych ze stosowaniem prawa, także w ramach samodzielnych stanowisk zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych

• nabycie kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3100.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja bezpieczeństwa
Administracja publiczna

Architektura wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku architektura wnętrz realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe (w tym zagraniczne) oraz plenery malarskie i warsztaty dekoratorskie.

Studia skierowane są do osób charakteryzujących się zmysłem artystycznym, bogatą wyobraźnią, wrażliwością na piękno, dużym poczuciem estetyki, których fascynuje design.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Architektura Wnętrz
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku architektura wnętrz realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe (w tym zagraniczne) oraz plenery malarskie i warsztaty dekoratorskie.

Studia skierowane są do osób charakteryzujących się zmysłem artystycznym, bogatą wyobraźnią, wrażliwością na piękno, dużym poczuciem estetyki, których fascynuje design.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia na kierunku BHP realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł inżyniera. Istotną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz warsztaty zawodowe prowadzone przez przedstawicieli takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Praca inżyniera BHP ma charakter samodzielny, a dominującą aktywnością są w niej kontakty z ludźmi. Wynika to z konieczności kierowania zespołem ludzi oraz współpracy z organami kontrolnymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych zakładu pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia na kierunku BHP realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł inżyniera. Istotną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz warsztaty zawodowe prowadzone przez przedstawicieli takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Praca inżyniera BHP ma charakter samodzielny, a dominującą aktywnością są w niej kontakty z ludźmi. Wynika to z konieczności kierowania zespołem ludzi oraz współpracy z organami kontrolnymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych zakładu pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2960.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Główny cel kształcenia: zasadniczym celem kształcenia na kierunku Dietetyka, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych, jest współodpowiedzialność za zdrowie, zarówno indywidualnego pacjenta, jak i grup ludności, oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje zagadnienia leczenia żywieniowego, dietoterapii, a także dietoprofilaktyki. W toku kształcenia na kierunku Dietetyka przekazywana jest studentom nowoczesna wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności praktyczne pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki na najwyższym poziomie, kształtowana jest nienaganna postawa etyczno-moralna, a także umiejętność zarządzania pracą własną i całego zespołu. Program studiów na kierunku Dietetyka jest nowoczesny i dostosowany do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku edukacyjnego i potrzeb z zakresie wszelkiego rodzaju działalności w obszarze ochrony zdrowia. Stały wzrost w społeczeństwie odsetka ludzi w podeszłym wieku i zwiększenie występowania zjawiska chorób żywieniowo-zależnych stwarza potrzebę wykształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanych dietetyków, przygotowanych także do szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. 


Absolwent studiów:

Absolwent kierunku Dietetyka jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia.

Absolwent kierunku Dietetyka posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

* krajowych i międzynarodowych standardów żywieniowych,

* metod oceny potrzeb żywieniowych w stanie zdrowia i choroby,

* opracowania receptur dietetycznych,

* technologii przygotowywania potraw,

* działalności oświatowej i promocyjnej,

* prowadzenia i nadzorowania wszystkich elementów przygotowania żywności, stosownej dokumentacji i kontroli jakości,

* języka obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz

* umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach zajęć dydaktycznych w Uczelni absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka powinien zostać przygotowany do samokształcenia w dziedzinie dietetyki oraz do kontynuowania doskonalenia zawodowego (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne).

 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy m. in.:

·         publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

·         zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali,

·         innych placówkach zbiorowego żywienia (catering),

·         w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

·         instytucjach związanych odpowiedzialnych za promocję zdrowego żywienia i poradnictwo żywieniowe,

·         w zakładach żywienia,

·         w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem

·         organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Filologia (Filologia Angielska)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

• rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

• wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii krajów angielskiego obszaru językowego, nauk o komunikacji społecznej i mediach;

• rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie

i poszanowanie innych kultur;

• podstawowe, praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu specjalistycznego języka biznesowego i organizacji pracy w biurze, przekładoznawstwa, technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy (specjalność: język angielski w biznesie i administracji);

• praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z obszaru turystyki, pilotażu, zarządzania oraz technik psychopsychospołecznych (specjalność: język angielski w turystyce);

• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;

• kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, z włączeniem komunikacji wielokulturowej;

• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia Angielska

Filologia (Filologia Angielska)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

• rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

• wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii krajów angielskiego obszaru językowego, nauk o komunikacji społecznej i mediach;

• rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie

i poszanowanie innych kultur;

• podstawowe, praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu specjalistycznego języka biznesowego i organizacji pracy w biurze, przekładoznawstwa, technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy (specjalność: język angielski w biznesie i administracji);

• praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z obszaru turystyki, pilotażu, zarządzania oraz technik psychopsychospołecznych (specjalność: język angielski w turystyce);

• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;

• kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, z włączeniem komunikacji wielokulturowej;

• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2960.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia Angielska

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających ogólną wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, manualnie jak i z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Interdyscyplinarny charakter kształcenia umożliwia absolwentom skuteczne wykonywanie zadań zawodowych z uwzględnieniem doradztwa kosmetologicznego, receptury kosmetycznej oraz prawno-ekonomicznych zasad działalności gospodarczej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kosmetologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających ogólną wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, manualnie jak i z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Interdyscyplinarny charakter kształcenia umożliwia absolwentom skuteczne wykonywanie zadań zawodowych z uwzględnieniem doradztwa kosmetologicznego, receptury kosmetycznej oraz prawno-ekonomicznych zasad działalności gospodarczej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych, typowych, a także nietypowych i złożonych zadań inżynierskich, w tym wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych, typowych, a także nietypowych i złożonych zadań inżynierskich, w tym wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
3000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia pedagogiczna

Logistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań, w tym wykonywania zadań

w nieprzewidywalnych warunkach, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej. Absolwent studiów:

• posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;

• zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi faktami, teoriami

i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej;

• rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;

• stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;

• planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;

• projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć: techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi);

• jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia;

• rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej,

• w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne);

• w sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie

i ponosi za nią odpowiedzialność.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Logistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań, w tym wykonywania zadań

w nieprzewidywalnych warunkach, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej. Absolwent studiów:

• posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;

• zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi faktami, teoriami

i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej;

• rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;

• stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;

• planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;

• projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć: techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi);

• jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia;

• rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej,

• w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne);

• w sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie

i ponosi za nią odpowiedzialność.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3100.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych. Terapia pedagogiczna, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne bądź wyrównawcze. Jest to oddziaływanie specjalistyczne na dziecko, które wykazuje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia Pedagogiczna

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych. Terapia pedagogiczna, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne bądź wyrównawcze. Jest to oddziaływanie specjalistyczne na dziecko, które wykazuje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2960.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, potrafi udzielać świadczenia w zakresie zapobiegania chorobom oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem, w tym niepełnosprawnym i umierającym oraz samodzielnie wykonywać zawód z zachowaniem zasad etyki ogólnej i zawodowej. Absolwent posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Techniki Dentystyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Techniki dentystyczne jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów/absolwentów do wykonywania zawodu technika dentystycznego w pracowniach protetyki dentystycznej. Programu studiów opiera się na treściach programowych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i praktycznej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu technik dentystycznych, chirurgii szczękowej, anatomii, materiałoznawstwa protetycznego oraz biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych i laboratoryjnych. Posiada kwalifikacje pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych ze specyfiką kierunku. Kształcenie na kierunku technik dentystyczny umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności, które wskazują na jego profesjonalne podejście do zawodu.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Główny cel kształcenia: danie studentowi narzędzi do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. Nabywa on poszukiwaną przez pracodawców regionu wiedzę z działów szczegółowych – m.in. rachunkowości, organizacji produkcji, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi, pogłębianą w wybranym przezeń zakresie zajęć praktycznych i seminarium dyplomowym. Jednocześnie zaś uzyskuje kompetencje specjalisty wykonującego różne role w zespole. Studia nakierowane są bowiem na kształtowanie również kompetencji miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole oraz organizowanie pracy własnej i w ramach zespołu.

Absolwent studiów:

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, metody oraz występujące miedzy nimi zależności, szczególnie obejmujące wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych; funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje non-profit) oraz ich zarządzania; zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; zarządzania ryzykiem w działalności danej jednostki; zarządzania projektami; zarządzania jakością; procesów informacyjnych w zarządzaniu; zarządzania zasobami ludzkimi; marketingu i badań marketingowych; finansów i rachunkowości; znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jednocześnie absolwent zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej przez daną organizacje działalności.

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, w sposób innowacyjny wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury organizacyjnej i zarządczej, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu m. in.: rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi; kierowania procesami zarządczymi; podejmowania działań na rzecz realizowania poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania) w różnego typu organizacjach; posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym również słownictwem biznesowym; analizowania otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działań przedsiębiorstwa, w tym strategii marketingowych, reklamowych i promocyjnych; tworzenia biznesplanów; skutecznego komunikowania się, negocjowania i argumentowania; kierowania pracami zespołowymi, projektowymi, zadaniowymi; analizowania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych, zachodzących w organizacjach; posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych; opracowywania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych, strategii oraz procesów zarządzania w danej instytucji, przedsiębiorstwie.

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów m. in. do: samodzielnego planowania własnego rozwoju zawodowego – permanentnego, ustawicznego, zawodowego kształcenia się; organizacji pracy własnej i innych, w tym odpowiedniego pełnienia ról zawodowych z przestrzeganiem etyki zawodowej; ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych decyzji, przede wszystkim w obszarze działalności zawodowej (rozumiejąc swoją rolę w organizacji); samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznych ocen w stosunku do realizowanych działań – własnych oraz zespołów, którymi kieruje;- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy, m. in.:

* jako specjalista organizacji i zarządzania w różnego tupu instytucjach i przedsiębiorstwach;

* jako menedżer/kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (instytucjach administracji państwowej, samorządowej), organizacjach non-profit);

* na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych, np. w działach planowania, kontroli jakości, kadr (HR), marketingu, analiz statystycznych itp.;

 Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające, doskonalące z zakresu szeroko ujętej problematyki zarządzania

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Główny cel kształcenia: danie studentowi narzędzi do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. Nabywa on poszukiwaną przez pracodawców regionu wiedzę z działów szczegółowych – m.in. rachunkowości, organizacji produkcji, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi, pogłębianą w wybranym przezeń zakresie zajęć praktycznych i seminarium dyplomowym. Jednocześnie zaś uzyskuje kompetencje specjalisty wykonującego różne role w zespole. Studia nakierowane są bowiem na kształtowanie również kompetencji miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole oraz organizowanie pracy własnej i w ramach zespołu.

Absolwent studiów:

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, metody oraz występujące miedzy nimi zależności, szczególnie obejmujące wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych; funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje non-profit) oraz ich zarządzania; zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; zarządzania ryzykiem w działalności danej jednostki; zarządzania projektami; zarządzania jakością; procesów informacyjnych w zarządzaniu; zarządzania zasobami ludzkimi; marketingu i badań marketingowych; finansów i rachunkowości; znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jednocześnie absolwent zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej przez daną organizacje działalności.

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, w sposób innowacyjny wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury organizacyjnej i zarządczej, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu m. in.: rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi; kierowania procesami zarządczymi; podejmowania działań na rzecz realizowania poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania) w różnego typu organizacjach; posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym również słownictwem biznesowym; analizowania otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działań przedsiębiorstwa, w tym strategii marketingowych, reklamowych i promocyjnych; tworzenia biznesplanów; skutecznego komunikowania się, negocjowania i argumentowania; kierowania pracami zespołowymi, projektowymi, zadaniowymi; analizowania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych, zachodzących w organizacjach; posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych; opracowywania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych, strategii oraz procesów zarządzania w danej instytucji, przedsiębiorstwie.

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów m. in. do: samodzielnego planowania własnego rozwoju zawodowego – permanentnego, ustawicznego, zawodowego kształcenia się; organizacji pracy własnej i innych, w tym odpowiedniego pełnienia ról zawodowych z przestrzeganiem etyki zawodowej; ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych decyzji, przede wszystkim w obszarze działalności zawodowej (rozumiejąc swoją rolę w organizacji); samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznych ocen w stosunku do realizowanych działań – własnych oraz zespołów, którymi kieruje;- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy, m. in.:

* jako specjalista organizacji i zarządzania w różnego tupu instytucjach i przedsiębiorstwach;

* jako menedżer/kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (instytucjach administracji państwowej, samorządowej), organizacjach non-profit);

* na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych, np. w działach planowania, kontroli jakości, kadr (HR), marketingu, analiz statystycznych itp.;

 Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające, doskonalące z zakresu szeroko ujętej problematyki zarządzania

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1750.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania